Author: taikhoanctv

Chung cư Hateco Xuân Phương và những yếu tố hút nhà đầu tư

Chung cư Hateco Xuân Phương và những yếu tố hút nhà đầu tư

Hateco Xuân Phương thuộc khu dự án mới Xuân Phương tuy chưa xác thực khai bán. Nhưng KĐT đang tạo được một sức hút tầm cỡ đối với thị trường bất động sản. quý khách tìm hiểu đến dự án bên sát những người mua để ở. Thì cũng có một lượng khá lớn những quý khách mua để đầu tư. …